Zoals gezegd hebben onze engineers veel ervaring in bedrijfs- en productieprocessen. De kracht van Elpabe ligt dan ook in het ‘voorwerk' op basis van uitgebreide analyses wordt uitgevoerd. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Pas als de engineering alle wensen en eisen heeft doorgelicht op haalbaarheid en logica, wordt overgegaan tot de productie en installatie van de hard- en software. Onze engineers voeren ook zelf het technisch overleg met u.

De afdeling engineering ontwerpt en tekent elektrische schema's en programmeert PLC's t.b.v. stuur- en bedieningspanelen.